Trà Hoàng Đế

Trà hoàng đế

Trà hoàng đế

Trà hoàng đế Thành phần: 26 vị Atiso, cúc hoa, cúc ngọt, câu kỳ tử, vối nụ, hoài sơn, tim sen Huế, đại táo, hồng táo, khổ qua, hồi hoa ...
70,000 VNĐ