Trà Nguyễn Thái Trang

Trà Diệp Hạ Châu NTT

Trà Diệp Hạ Châu NTT

Trà Diệp Hạ Châu NTT Thành phân :          - Diệp hạ châu 50 %                                - Nhân trân              30 %          ...
53,000 VNĐ