Nấm Hắc Chi

Nấm Hắc Chi

Nấm Hắc Chi

0 Đánh giá

700,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Nấm Hắc Chi là loại nấm có màu đen nấm hắc chi có chân và không có chân, nấm hoắc chi không chân được chi a thành hai loại nấm hắc chi loại nhỏ gọi là nấm linh chi rừng, nấm lơn lâu năm gọi là cổ linh chi. Loại nấm có chân, có nấm cổ cò đen, Nấm Lim Xanh đen, nâm rừng đen.

Nấm hắc chi cũng ít khi người ta phân loại toàn màu đen chỉ có một số trường hợp nấm cổ cò thì có phân loại cổ cò đỏ  và cổ cò đen còn những loại nấm linh chi khác không phân loại như Nấm Lim Xanh người ta bán không phận biệt màu nấm.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Nấm Hắc Chi”

*